Bestuur

Voorzitter:
R.Loneus
0621713757

Secretaris:
T.Timmers
045-5442800

Penningmeester:
W.Bleijlevens
045-5440338

Bestuursleden:
M.Bleijlevens
L.Beaujean
N.Jongen
F.van de Weerden

Technische commissie:
M.Timmers

Vertrouwenspersoon
M.Bleijlevens
045-5440338