Bestuur

Voorzitter:
N. Jehne-Hamerlinck
045-5444611

Vice-Voorzitter:
H. Born
045-5441120

Secretaris:
T.Timmers
045-5442800

Penningmeester:
W.Bleijlevens
045-5440338

Bestuursleden:
M.Bleijlevens
E.Meijers
L.Beaujean

Technische commissie:
M.Timmers